arbeidersrevolutie

Welk lidwoord is het? De arbeidersrevolutie of het arbeidersrevolutie?

. Het antwoord is De arbeidersrevolutie