volksunie

Welk lidwoord is het? De volksunie of het volksunie?

. Het antwoord is De volksunie