decembernummer

Welk lidwoord is het? De decembernummer of het decembernummer?

. Het antwoord is Het decembernummer