besteknummer

Welk lidwoord is het? De besteknummer of het besteknummer?

. Het antwoord is Het besteknummer