reservoir

Welk lidwoord is het? De reservoir of het reservoir?

. Het antwoord is Het reservoir