reclamemonopolie

Welk lidwoord is het? De reclamemonopolie of het reclamemonopolie?

. Het antwoord is De reclamemonopolie