overzichtslijst

Welk lidwoord is het? De overzichtslijst of het overzichtslijst?

. Het antwoord is De overzichtslijst