naam

Welk lidwoord is het? De naam of het naam?

. Het antwoord is De naam