CSRD

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Het kan verwarrend zijn om te bepalen of je “de” of “het” moet gebruiken bij de term CSRD. In dit artikel leggen we uit wanneer je “de” of “het” schrijft, afhankelijk van de context waarin je over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) spreekt, en geven we voorbeelden van gerelateerde begrippen zoals de ESRS en de dubbele materialiteit.

Het correct gebruik van “CSRD” in het Nederlands

De term “CSRD” verwijst naar de Corporate Sustainability Reporting Directive, een wetgevingsinitiatief van de Europese Unie. In het Nederlands is het correct om te spreken van “de CSRD”. Dit komt doordat “de richtlijn” of “de wetgeving” impliciet wordt bedoeld wanneer men het over de CSRD heeft.

Gebruik van “de” en “het” samen met CSRD

 1. De CSRD-wetgeving: In dit geval verwijst “CSRD” naar de wetgeving, en omdat “wetgeving” een de-woord is, wordt het “de CSRD-wetgeving”.
 2. Het CSRD-beleid: Hier verwijst “CSRD” naar het beleid, en aangezien “beleid” een het-woord is, wordt het “het CSRD-beleid”.

Gerelateerde Onderwerpen aan de CSRD

Naast de CSRD zijn er andere belangrijke onderwerpen die nauw verwant zijn en een rol spelen in het kader van duurzaamheidsrapportage en bedrijfsverantwoordelijkheid. Twee belangrijke begrippen zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en het concept van dubbele materialiteit. Net als bij de CSRD is het belangrijk om te weten wanneer je “de” of “het” gebruikt.

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn richtlijnen die bedrijven helpen om te voldoen aan de eisen van de CSRD. In dit geval gebruik je “de” ESRS, omdat “standaarden” een de-woord is.

 • Voorbeeld: De ESRS-richtlijnen helpen bedrijven om gedetailleerde en consistente duurzaamheidsrapporten te maken.

De dubbele materialiteit

Het concept van dubbele materialiteit is een fundamenteel principe binnen de CSRD. Dit concept erkent dat bedrijven zowel moeten rapporteren over hoe duurzaamheidsthema’s hun financiële prestaties beïnvloeden als hoe hun activiteiten invloed hebben op mens en milieu. Ook hier gebruik je “de” dubbele materialiteit, omdat “materialiteit” een de-woord is.

 • Voorbeeld: De dubbele materialiteit zorgt ervoor dat bedrijven zowel hun impact op de wereld als de impact van duurzaamheidskwesties op hun bedrijf moeten overwegen.

Wat is de CSRD?

De CSRD is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om meer gedetailleerde informatie te verstrekken over duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De richtlijn beoogt transparantie te verhogen en bedrijven te stimuleren om duurzamer te opereren. Bedrijven moeten rapporteren over hun milieueffecten, sociale kwesties, en governance-praktijken.

Doelstellingen van de CSRD

De CSRD heeft als hoofddoel om:

 • Transparantie te verhogen: Bedrijven moeten gedetailleerde en nauwkeurige informatie geven over hun duurzaamheidsprestaties.
 • Verantwoordelijkheid te vergroten: Door bedrijven te verplichten verantwoording af te leggen over hun impact op het milieu en de maatschappij.
 • Duurzaamheid te bevorderen: Bedrijven worden aangemoedigd om duurzamer te opereren en duurzame praktijken te integreren in hun bedrijfsvoering.

Verplichte rapportage-elementen

Bedrijven moeten onder de CSRD rapporteren over verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering, waaronder:

 • Milieu-impact: Zoals broeikasgasemissies, energieverbruik en afvalbeheer.
 • Sociale kwesties: Zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten en diversiteit.
 • Governance: Zoals bedrijfsbestuur, anti-corruptiemaatregelen en risicobeheer.

Belang van correcte terminologie

Het correct gebruiken van “de” en “het” bij CSRD is essentieel voor duidelijke communicatie. Onjuiste terminologie kan leiden tot verwarring of misverstanden, vooral in juridische en professionele contexten.

Regels voor correcte terminologie

In het algemeen geldt:

 • Gebruik “de” wanneer CSRD betrekking heeft op iets dat inherent een de-woord is, zoals “de richtlijn” of “de wetgeving”.
 • Gebruik “het” wanneer CSRD betrekking heeft op iets dat inherent een het-woord is, zoals “het beleid” of “het rapport”.

Voorbeelden van correct gebruik

 • De CSRD-richtlijn: Hier verwijst “CSRD” naar de richtlijn zelf.
 • Het CSRD-rapport: Hier verwijst “CSRD” naar het rapport dat bedrijven moeten indienen.

Door deze regels te volgen, blijft de communicatie over de CSRD helder en correct. Het correct gebruik van terminologie draagt bij aan een betere en meer professionele uitwisseling van informatie over belangrijke duurzaamheidskwesties.