contactdag

Welk lidwoord is het? De contactdag of het contactdag?

. Het antwoord is De contactdag