conduitelijst

Welk lidwoord is het? De conduitelijst of het conduitelijst?

. Het antwoord is De conduitelijst