aanlijngebod

Welk lidwoord is het? De aanlijngebod of het aanlijngebod?

. Het antwoord is Het aanlijngebod