vormenrijkdom

Welk lidwoord is het? De vormenrijkdom of het vormenrijkdom?

. Het antwoord is Het vormenrijkdom