trip

Welk lidwoord is het? De trip of het trip?

. Het antwoord is De trip