pensioenverzekeringsovereenkomst

Welk lidwoord is het? De pensioenverzekeringsovereenkomst of het pensioenverzekeringsovereenkomst?

. Het antwoord is De pensioenverzekeringsovereenkomst