overdracht

Welk lidwoord is het? De overdracht of het overdracht?

. Het antwoord is De overdracht