medelijden

Welk lidwoord is het? De medelijden of het medelijden?

. Het antwoord is Het medelijden