mail

Welk lidwoord is het? De mail of het mail?

. Het antwoord is De mail