kernwoord

Welk lidwoord is het? De kernwoord of het kernwoord?

. Het antwoord is Het kernwoord