honorarium

Welk lidwoord is het? De honorarium of het honorarium?

. Het antwoord is Het honorarium