grondwoord

Welk lidwoord is het? De grondwoord of het grondwoord?

. Het antwoord is Het grondwoord