groepsnummer

Welk lidwoord is het? De groepsnummer of het groepsnummer?

. Het antwoord is Het groepsnummer