feedback

Welk lidwoord is het? De feedback of het feedback?

. Het antwoord is De feedback