erfgenaam

Welk lidwoord is het? De erfgenaam of het erfgenaam?

. Het antwoord is De erfgenaam