Document

Welk lidwoord, de document of het document? 🤔

In het Nederlands bestaan er twee bepalende (ook wel: bepaalde) lidwoorden: de en hetDe wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, het bij onzijdige woorden in het enkelvoud. Welk bepalend lidwoord hoort bij document?

De document of het document? Het antwoord is 🎉

Het antwoord is: het document