document

Welk lidwoord is het? De document of het document?

. Het antwoord is Het document