concentratiegolf

Welk lidwoord is het? De concentratiegolf of het concentratiegolf?

. Het antwoord is De concentratiegolf