brief

Welk lidwoord is het? De brief of het brief?

. Het antwoord is De brief