Brief

Welk lidwoord, de brief of het brief? 🤔

In het Nederlands bestaan er twee bepalende (ook wel: bepaalde) lidwoorden: de en hetDe wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, het bij onzijdige woorden in het enkelvoud. Welk bepalend lidwoord hoort bij brief?

De brief of het brief? Het antwoord is 🎉

Het antwoord is: de brief