afboeken

Welk lidwoord is het? De afboeken of het afboeken?

. Het antwoord is Het afboeken