abdijmuseum

Welk lidwoord is het? De abdijmuseum of het abdijmuseum?

. Het antwoord is Het abdijmuseum